Η τεκμηριωμένη φιλοσοφία του μάρκετινγκ (ΜΕΡΟΣ 1).

Από Anastasios Dionysiou Μάρτιος 7, 2016

Περιγραφή : Εισαγωγή στις έννοιες του μάρκετινγκ με επίκεντρο τον τουρισμό.
Σκοπός : Η κατανόηση και η χρησιμότητα του ορισμού στον ψηφιακό αιώνα.

Ο διαθέσιμος χρόνος του αναγνώστη/επιχειρηματία είναι πολύτιμος. Δεν θα αναφερθούμε σε χρονοβόρες θεωρίες και ιστορικά στοιχεία. Αυτά βρίσκονται σχετικά εύκολα στο διαδίκτυο. Θα αναφερθούμε μόνο σε σημεία που θεωρούμε απολύτως αναγκαία και απαραίτητα ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας.

Εξάλλου τα σχόλια των αναγνωστών σίγουρα θα φωτίσουν περισσότερο κάθε πτυχή όπου υπάρχει ενδιαφέρον και χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης ή σε βάθος ανάλυση.

Τον Ιούλιο του 2013 το διοικητικό συμβούλιο του Αμερικάνικου Συνδέσμου Μάρκετινγκ ενέκρινε τον πιο κάτω ορισμό για το μάρκετινγκ (ελεύθερη μετάφραση): «Το Μάρκετινγκ είναι οι δραστηριότητες, οι θεσμοί και οι διεργασίες που απαιτούνται για την δημιουργία, την επικοινωνία, την παράδοση και την ανταλλαγή προσφορών που προσδίδουν αξία στους πελάτες, τους συνεργάτες και την κοινωνία γενικότερα.»

Ως μια γενικότερη αντίληψη, προσωπικά θεωρώ ότι το μάρκετινγκ είναι μια κοινωνικό-οικονομική διαδικασία ανταλλαγής που πληροί τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης. Αναλυτικότερα, θεωρώ ότι το μάρκετινγκ θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξελισσόμενες ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών, καλύτερα από τους ανταγωνιστές, με ταυτόχρονη απολαβή κέρδους προς τον επιχειρηματία.

Ουσιαστικά οι περισσότεροι ορισμοί αφήνουν να εννοηθεί ότι το μάρκετινγκ είναι πρωτίστως μια επιχειρηματική φιλοσοφία που θέτει τον καταναλωτή σε κορυφαία προτεραιότητα.
Από αυτή την άποψη, ο πρωταρχικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία και η διατήρηση ικανοποιημένων πελατών και άρα η έννοια αυτή προτείνει ότι οι ανάγκες ικανοποίησης των πελατών θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ μιας επιχείρησης πιστεύουν ότι η εστίαση της προσοχής μας επάνω στον πελάτη είναι ευθύνη του καθενός μας (δηλ. όλων μας). Η υιοθέτηση αυτής της φιλοσοφίας απαιτεί μια συνολική δέσμευση της διοίκησης προς τον πελάτη, καθώς όσοι επιδιώκουν μια πελατοκεντρική προσέγγιση προσθέτουν αξία στην επιχείρηση παρέχοντας τη δυνατότητα της διαφοροποίησης από ανταγωνιστές που δεν προσφέρουν την ίδια εμπειρία.

Τις σκέψεις μας για την σημασία της πελατοκεντρικής στρατηγικής θα την συζητήσουμε σε μελλοντική ανάρτηση.

 

Διαβάστε το Β’ Μέρος Η τεκμηριωμένη φιλοσοφία του μάρκετινγκ (ΜΕΡΟΣ 2)

Αυτή η εργασία από τον Αναστάσιο Γ. Διονυσίου χορηγείται με άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνώς

Μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση με τους φίλους σας